*عجیبترین مردم کسانی هستند که برای حرف و قول خود ارزشی قائل نیستند وانتظار دارند محبوبیتشان روزبه روز بیشترشود*

mostatil

آگهی

جهت دریافت فایل نقشه جدید (92/07/10) با قابلیت بزرگنمایی اینجا را کلیک نمایید

 

* جهت دریافت رمز استفاده از نقشه با شرکت تماس بگیرید *

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         مزایای نقشه جدید نسبت به نقشه قدیم :   

                                  ==> در نقشه جدید مناطق بزرگ به مناطق کوچکتری تفکیک شده است که در نتیجه ، دقت انتخاب بانک هدف در ارسال گروهی افزایش می یابد.

                                  ==> بعضی شماره موبایل هایی که در نقشه قدیم وجود نداشت به اطلاعات مناطق در نقشه جدید اضافه شده است.

                                  ==> در نقشه جدید بانک اطلاعاتی مناطق حدود 2 درصد خطای کمتری نسبت به نقشه قدیم دارد.

                                  ==> در نقشه جدید امکان دسترسی به بانک اطلاعات حومه مشهد فراهم شده است.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

new.pidasms.mashhad