*عجیبترین مردم کسانی هستند که برای حرف و قول خود ارزشی قائل نیستند وانتظار دارند محبوبیتشان روزبه روز بیشترشود*

mostatil

آگهی

شرایط اخذ نمایندگی شرکت پیشگامان دانا به شرح زیر است:

*      ارسال رزومه کاری
*      ارائه درخواست کتبی
*      مشخص کردن دقیق محدوده نمایندگی
*      ارسال مدارک  عقد قرارداد نمایندگی شامل :
3 قطعه عکس پشت نویس شده
کپی کارت ملی پشت و رو
کپی شناسنامه از تمام صفحات
کپی کارت پایان خدمت
آدرس دقیق دفتر و تلفن همراه و ثابت
برای اشخاص حقوقی اساسنامه شرکت ، آگهی تاسیس و ... لازم است
*     کسب اطلاعات آموزشی کار با پنل نمایندگی
*      واریز مبلغ توافق شده نمایندگی به حساب شرکت
*       عقد قرارداد موقت نماینگی