بعضی مردم به گونه ای زندگی می کنند که فقط درحیاتشان محبوب هستند. بایدبه گونه ای زیست که پس ازمرگ نیزمحبوب دلها بود

mostatil

آگهی

شرایط اخذ نمایندگی شرکت پیشگامان دانا به شرح زیر است:

*      ارسال رزومه کاری
*      ارائه درخواست کتبی
*      مشخص کردن دقیق محدوده نمایندگی
*      ارسال مدارک  عقد قرارداد نمایندگی شامل :
3 قطعه عکس پشت نویس شده
کپی کارت ملی پشت و رو
کپی شناسنامه از تمام صفحات
کپی کارت پایان خدمت
آدرس دقیق دفتر و تلفن همراه و ثابت
برای اشخاص حقوقی اساسنامه شرکت ، آگهی تاسیس و ... لازم است
*     کسب اطلاعات آموزشی کار با پنل نمایندگی
*      واریز مبلغ توافق شده نمایندگی به حساب شرکت
*       عقد قرارداد موقت نماینگی