* اگر با یک قدرت بی منتها انس بگیریم و به او تکیه داشته باشیم، چنانچه تمام دنیا تکان بخورد آرامشمان را از دست نمی دهیم *

mostatil

آگهی

**********************************************************************

پیامک های انگیزشی و انرژی بخش - بهار 1394

**********************************************************************

**********************************************************************

زندگي به من ياد داده براي داشتن آرامش و آسايش، امروز را با خدا قدم بردارم وفردا را به او بسپارم

=====================================================

خدا دوستدار آشناست، عارف عاشق ميخواهد نه مشتري بهشت...

=====================================================

درمقابل سختي ها همچون جزيره اي باشيد كه دريا هم با تمام عظمت و قدرت نمي تواند سر او را زير آب كند!

=====================================================

باز آغاز هفته اي نو، و اين بار آخرين هفته سال است...، زمين دوباره زنده ميشود، درختان شكوفه ميدهند... و اين قدرت خداست

=====================================================

دست نيافتن به آنچه مي خواهيد و مي جوئيد گاه اقبالي بزرگ است...!

=====================================================

نو بهار است در آن كوش كه خوش دل باشي...

=====================================================

خوشبختي به سراغ كسي مي رود كه فرصت انديشيدن به بدبختي را ندارد

=====================================================

انسان موفق كسي است كه در تاريكي دنبال شمع بگردد، نه اينكه منتظر بنشيند تا صبح شود

=====================================================

برنده شدن هميشه به اين معني نيست كه اولين باشي، بلكه بدين معني است كه بهتر ازقبل عمل كرده باشي!

=====================================================

آرامش در طوفان، سلاح عاقلان است. سعي كنيد در پيچ و خم زندگي آرامش خود را از دست ندهيد

=====================================================

فرقي ندارد گودال آب كوچكي باشي يا درياي بيكران، زلال كه باشي آسمان از آن توست...

=====================================================

همواره به ياد داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده قفل درب باشد!

=====================================================

تبلیغات

آگهی
آگهی
در زمينه شعر و شاعري
در زمينه جغرافيا
در زمينه دانشمندان و بزرگان
در زمينه اطلاعات ديني
در زمينه اعتقادي
در زمينه نجوم
در زمينه حيوانات و گياهان
در زمينه تربيتي
در زمينه مردم ايران
در زمينه علمي
در زمينه کودک و نوجوان
در زمينه رياضي
در زمينه تغذيه و بهداشت
در زمينه آيات و روايات
در زمينه اخلاقي
در زمينه اقتصادي
در زمينه خانواده
در زمينه روش هاي موفقيت
در زمينه تکنولوژي روز
در زمينه ورزشي
در زمينه فرهنگي
در زمينه روان شناسي
در زمينه زبان فارسي
در زمينه سياسي
در زمينه اطلاعات عمومي
در زمينه تاريخي
در زمينه پزشکي و سلامت
در زمينه کتاب و کتاب خواني
در زمينه ادبيات
در زمينه اجتماعي
در زمينه آيات و روايات
در زمينه کتاب و کتاب خواني
در زمينه شعر و شاعري
در زمينه نجوم
در زمينه حيوانات و گياهان
ر زمينه رياضي
در زمينه روش هاي موفقيت
در زمينه تکنولوژي روز
در زمينه تاريخي
در زمينه کودک و نوجوان
در زمينه زبان فارسي
در زمينه تغذيه و بهداشت
در زمينه فرهنگي
در زمينه ورزشي
در زمينه اخلاقي
در زمينه دانشمندان و بزرگان
در زمينه علمي
در زمينه ادبيات
در زمينه اطلاعات عمومي
در زمينه اجتماعي
در زمينه اعتقادي
در زمينه پزشکي و سلامت
در زمينه مردم ايران
در زمينه تربيتي
در زمينه خانواده
در زمينه اطلاعات ديني
در زمينه جغرافيا
در زمينه روان شناسي
در زمينه اقتصادي
در زمينه سياسي