** برای زیبا زندگی نکردن کوتاهی عمر را بهانه نکنیم. عمر ما کوتاه نیست. کوتاهی از ماست در زیبا زندگی کردن **

mostatil

آگهی

توی یه جنگل پر از درخت های قشنگ شما هم می تونین راه برین ولی وقتی از بالای درخت ها میشه راه رفت چرا این کارو نکنین ؟!

تو شهر گیپ تاون یک سایبان گردشگری وجود داره که به بازدیدکنندها اجازه می ده تا جنگل را از بالا و از دید یک پرنده یا میمون ببینن. این راه در بالای درختان در باغ ملی گیاه شناسی Kirstenbosch در افریقای جنوبی ساخته شده. این پیاده راه گردشگری حداکثر 12 متر از زمین ارتفاع می گیره و تنها دوبار با زمین برخورد داره.
این مسیر، 130 متر طول داره و نیازی نیست برای آن هزینه اضافی پرداخت کنین. پس اگه به افریقای جنوبی سفر کردین حتما روی این پل راه برین در غیر این صورت می تونیم با هم به این عکس ها نگاه کنیم و لذت ببریم.