** اگر به دیگران کمک کنید تا به خواسته هایشان برسند ، شرایط به گونه ای رقم می خورد که شما نیز به خواسته هایتان برسید **

mostatil

آگهی
این پارک پر از صخره های شگفت انگیزه که در طول زمان در اثر عوامل جوی به این شکل در آمده اند.

گالری عکس - مناظر طبیعی زیبا و شگفت انگیز